Dokumenty

IČ: 42715423GDPR

Na našich koncertech jsou pořizovány fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy, jejichž použití na propagaci (web, plakáty, články do medií) je v souladu s tzv. oprávněným zájmem. Se zveřejněním fotografií, zvukových záznamů a krátkých videozáznamů na sociálních sítích (Youtube, Facebook apod.) členové Mladoboleslavského komorního orchestru z.s. souhlasí. Spoluúčinkující, kteří nejsou členy Mladoboleslavského komorního orchestru z.s. (sólisté, dirigenti, výpomoce apod.), mají ve smlouvě možnost souhlasu či nesouhlasu se zveřejněním fotografií, zvukových záznamů a krátkých videozáznamů na sociálních sítích .

Za uchování osobních údajů účinkujících, pořadatelů apod. v souladu s GDPR zodpovídá výbor Mladoboleslavského komorního orchestru z.s.

Vytvořte si webové stránky zdarma!